Close

Tháng Sáu 13, 2017

Bảng Màu Acrylic PMA

Bảng Màu Acrylic PMA Cung Cấp.

ảnh tấm acrylic pma

Kho tấm Acrylic PMA

Hiện PMA sẵn có 40.000 tấm acrylic với 47 màu sắc khác nhau tại tổng kho Hà Nội.

Sản phẩm acrylic bóng gương của chúng tôi là chất liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm cánh tủ acrylic không đường line.

Dòng acrylic PMA cung cấp hoàn toàn có thể ép dán trực tiếp trên công trình, không bị vàng ố, rạn nứt, cắt xẻ dễ dàng mà không lo dăm cạnh.

Đặc biệt PMA đã cung cấp ra thị trường dòng Gỗ Acrylic chống xước 6H , chống nước, chống cong vênh mối mọt !

Tải Map Màu

Hiển thị thêm

GHA04 Tierra Elm

Hiển thị thêm

M8908 (Dark Walnut)-01

Hiển thị thêm

PMA80 (Walnut)-01

Hiển thị thêm

PMA35 (Light Oak)-01

Hiển thị thêm

GHA 02 (Rustic Ash)-01

Hiển thị thêm

GHA 06 (Rustic cafe)-01

Hiển thị thêm

GHA 05 (Vintagel)-01

Hiển thị thêm

MHA 01 (Marble)-01

Hiển thị thêm

GHA 03 (Oriental)-01

Hiển thị thêm

T603 Violet-01

Hiển thị thêm

PMA23 Orange-01

Hiển thị thêm

T411 Gold

Hiển thị thêm

T208 Pink-01

Hiển thị thêm

T403 Lemon-01

Hiển thị thêm

T604 Sky Blue-01

Hiển thị thêm

T602 Sea Blue-01

Hiển thị thêm

PMA08-B Black-01

Hiển thị thêm

PMA401 Flag Red-01

Hiển thị thêm

PMA04 Cafe-01

Hiển thị thêm

PMA03 Red Wine

Hiển thị thêm

S203 Wheat-01

Hiển thị thêm

PMA16 Slate grey

Hiển thị thêm

S201 Ivory-01

Hiển thị thêm

PMA48 Bone

Hiển thị thêm

PMA30 Grey

Hiển thị thêm

PMA11 Arctic

Hiển thị thêm

PMA01 White

Hiển thị thêm

PMA88A -Matt Green Grey-01

Hiển thị thêm

PMA1A -Matt White

Hiển thị thêm

PMA99A- Matt Brown-01

Hiển thị thêm

PMA17A- Matt Arctic White

Hiển thị thêm

AI-PMA18 (silver)

Hiển thị thêm

AI-PMA10N(White Pearl)

Hiển thị thêm

AI-PMA24 (metalic grey)

Hiển thị thêm

AI-T114 (golden)

Hiển thị thêm

AI-T111 (dark khaki)

Hiển thị thêm

AI-PMA16-GHA (Slate grey)

Hiển thị thêm

AI-PMA67-GHA (Hazelnut)-01

Hiển thị thêm

AI-PMA11-GHA (Arctic)

Hiển thị thêm

AI-PMA48-GHA (Bone)

Hiển thị thêm

AI-PMA30-GHA (Grey)

Hiển thị thêm

AI-PMA01-GHA (White)

Hiển thị thêm

AI-PMA68-GHA (foggy grey)-01

Hiển thị thêm

AI-PMA66-GHA (Macadamia)-01

Hiển thị thêm

AI-PMA11-GHA (Arctic)